Bạn cần nhập đúng các ký tự in hoa và chữ thường theo đúng như mã giảm giá zalora / mã điểm tín dụng đã ghi 

( Một số bạn mới chưa hiểu về Mã điểm tín dụng của zalora là gì, mình chia sẻ qua:

  • Mã Điểm Tín Dụng là chuỗi các ký tự sẽ được gửi sau khi bạn hoàn trả lại sản phẩm, và có giá trị tương đương với số tiền bạn đã thanh toán (không bao gồm khoản giảm giá)
  • Chỉ có thể được sử dụng bởi chính chủ tài khoản đã nhận được Mã Điểm Tín Dụng này.
  • Áp dụng cho TẤT CẢ sản phẩm và chỉ có hiệu lực trong vòng 1 năm kể từ ngày cấp)

 

Có 2 vị trí để nhập mã giảm giá và mã điểm tín dụng

Nhập mã giảm giá zalora tại trang “GIỎ HÀNG”